Italian Chamber Business Talks | Dinner Edition – HR Challenges for the industry

REGISTER TO THE EVENT HERE: REGISTER

ITALIAN VERSION

La Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia è lieta di annunciare il SAVE THE DATE della successiva edizione dell'evento Italian Chamber Business Talks | Dinner edition: "HR Challenges for the industry".


L'evento si terrà giovedì 18 aprile al Ristorante La Tavola, Bażantów 6/3 a Katowice alle ore 17:30.


L'evento sarà in lingua inglese.


La partecipazione per i Soci è gratuita. I non Soci possono partecipare al costo di 300 PLN netto. (contattare annamonika.stepien@cciip.pl). 


Agenda:

  • 17:30 Registration
  • 18:15 Introduction presentation "Blue/black and white collars – Insights from the latest survey on salary bands and employee retention", Grafton Recruitment Gi Group Holding
  • 18:45 Panel discussion "Exploring industrial recruitment and sourcing of workers: insights from dialogue between employment agencies and industry HR managers"
  • 19:45 Dinner and networking 


MODERATRICE DELL'EVENTO


Agata Mierzwa

Partner | Co-Responsabile della Pratica Legale del Lavoro e della Sicurezza Sociale, Studio Legale DZP


Agata è specializzata in diritto del lavoro e della sicurezza sociale, consulenza sulla ristrutturazione aziendale, normative interne e rappresentazione dei datori di lavoro nei loro contatti con i sindacati. Ha esperienza nella consulenza sulle forme ottimali di impiego del personale chiave. Agata fornisce consulenza su questioni di sicurezza sociale, includendo in particolare gli aspetti transfrontalieri. Rappresenta i datori di lavoro nelle controversie sul lavoro riguardanti l'esistenza del rapporto di lavoro, le ore straordinarie, la discriminazione o il mobbing sul luogo di lavoro.


Vi invitiamo di registrarvi al link: REGISTER


POLISH VERSION


Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce ma przyjemność ogłosić SAVE THE DATE kolejnej edycji wydarzenia Italian Chamber Business Talks | Dinner edition: " HR Challenges for the industry ".


Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 kwietnia w restauracji La Tavola, ul. Bażantów 6/3 w Katowicach, o godz. 17:30.


Wydarzenie odbędzie się w jęz. angielskim.


Udział dla członków Włoskiej Izby jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu dla firm niezrzeszonych we Włoskiej Izbie wynosi 300 PLN netto (kontakt annamonika.stepien@cciip.pl).


Agenda:

  • 17:30 Registration
  • 18:15 Introduction presentation "Blue/black and white collars – Insights from the latest survey on salary bands and employee retention", Grafton Recruitment Gi Group Holding
  • 18:45 Panel discussion "Exploring industrial recruitment and sourcing of workers: insights from dialogue between employment agencies and industry HR managers"
  • 19:45 Dinner and networking 


MODERATORKA WYDARZENIA


Agata Mierzwa

Partner | Współprzewodnicząca Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kancelaria DZP


Agata specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, doradzając w zakresie restrukturyzacji korporacyjnej, wewnętrznych regulacji oraz reprezentując pracodawców w ich kontaktach z związkami zawodowymi. Ma doświadczenie w doradztwie dotyczącym optymalnych form zatrudnienia kluczowych pracowników. Agata udziela porad dotyczących spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym w szczególności ich aspektów ponadgranicznych. Reprezentuje pracodawców w sporach pracowniczych dotyczących istnienia związków w pracy, nadgodzin, dyskryminacji czy molestowania w miejscu pracy.


Zachęcamy do rejestracji pod linkiem: REGISTER

Sponsors and Partners

Organizer

Event partner